Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   
23 Sty 2022;
08:00 - 12:00
10 zjazd
   
Odsłon artykułów:
168294
   

Odwiedza nas 199 gości oraz 0 użytkowników.

   
Wykładowca: Zbigniew Kacprzyk
termin: środa 14:15-16:00 s. 134

TEMATY WYKŁADÓW (r.a. 2016/2017)

Informatyka II - Wstęp do BIM

1. Wprowadzenie do BIM. Od rysunku 2D do modelu 3D i BIM
2. Grafika wektora i rastrowa. Teoria koloru
3. Modelowanie geometryczne. Wizualizacje modeli BIM
4. Budowa systemów CAD/BIM. Integracja oprogramowania AEC.
5. Building Information Modeling (BIM). Standardy BIM. BIM level 2 - zestaw norm.
6. Procesy BIM. Klasyfikacje.

Wykład nr 1
Wstęp - tematyka przedmiotu. Co to jest BIM? Przeznaczenie i zastosowanie systemów CAD. Informatyzacja projektowania budowlanego. Od rysunku 2D do BIM. Przestrzenna idea projektowania: parametryczne projektowanie, wizualizacja, dokumentacja techniczna. Podstawowe pojęcia stosowane w systemach CAD.
Budowa systemów CAD/BIM, jądra systemów. Biblioteki graficzne, OpenGL. Aspekty współpracy aplikacji CAD. Praca grupowa, współdzielenie plików, wykorzystanie Internetu. Analiza integracji systemów AEC. Rodzaje integracji. Typowe błędy przy wymianie danych rysunkowych. Systemy z bazą wiedzy i algorytmy samouczące się.  Systemy CAx - metodologia, historia, kierunki rozwoju.

Wykład nr 2
Grafika komputerowa: grafika rastrowa, grafika wektorowa. Cechy grafiki rastrowej i wektorowej, zastosowania. Formaty zapisu grafiki wektorowej. Formaty zapisu grafiki rastrowej. Metody kompresji grafiki rastrowej.

Wykład nr 3
Barwy w grafice komputerowej. Percepcja i kolorymetria. Prawa Grassmana. Modele barw: RGB, CMYK, HSV, diagram CIE Lab, interpolacja w przestrzeni barw, zastosowanie modeli, trójkąt Maxwella.
Podstawowe pojęcia modelowania trójwymiarowego. Modele krawędziowe, powierzchniowe, bryłowe. Schematy reprezentacji modeli. Podstawy teoretyczne modelowania powierzchniowego i bryłowego. Różnice, zalety i wady obu sposobów modelowania. Techniki tworzenia brył, prymitywy bryłowe, operacje Boole'a na bryłach. Powierzchnie oparte na krzywych Hermite'a, Beziera, B-splajnach. Powierzchnie parametryczne. Parametryzacja modeli, modelowanie obiektowe, modelowanie parametryczne i obiektowe. Model 3D+.
Rapid prototyping: rapid tooling i rapid modeling (drukarki 3D). Skanowanie 3D. Zastosowania i obróbka danych.

Wykład nr 4
Wizualizacja modeli BIM - cele, założenia, techniki.
Metody prezentacji obiektu: model krawędziowy; cieniowanie płaskie, Gouraud'a, Phonga; inne. Podstawy teoretyczne metod renderingu. Metoda śledzenia promieni i metoda energetyczna. Różnice w sposobach budowy obrazu i zastosowaniach. Operowanie światłem, kolorem, nakładanie tekstur. Obróbka grafiki i prezentacja renderingów.

Building Information Modeling (BIM). Wyzwania BIM. buildingSMART. Trzy definicje BIM, Zasady integracji. Format IFC, BCF-XML, BCF-XML, mvdXML, aecXML, gbXML.

Wykład nr 5
Standardy i przepisy. AiA, NIBS, BS, ISO, CEN. BIM level 2 - zestaw norm. Klasyfikacje robót. Polskie Normy BIM.  Standardy wymiany danych. IFD, IDM, MVD, CDE, AIM, COBie. Poziomy modelu (LOD, LD, LOI, LMD).

Wykład nr 6
Building Information Modeling (BIM). BIM 4D, 5D, 6D. Model iBIM.   Przepływ informacji w modelach BIM. Uwarunkowania wdrożenia BIM. Kwalifikacje zawodowe wg. buildingSMART. Standardy poprawnego modelowania.
xBIM. Programowanie w środowisku BIM.


Literatura uzupełniająca:
Z. Kacprzyk, B.Pawłowska, Komputerowe wspomaganie projektowania. Podstawy i przykłady, OWPW, 2012
A. Tomana, BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia, PWB MEDIA,  2015
   
National Building Information Model Standard Project Committee (NBIMS-US) definiuje BIM jako:

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowe przedstawienie fizycznej i funkcjonalnej charakterystyki obiektu. BIM jest wspólnym zasobem wiedzy dla informacji o obiekcie stanowiącym wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia; zdefiniowane jako istniejące od najwcześniejszej koncepcji do wyburzenia.

Podstawową przesłanką BIM jest współpraca różnych interesariuszy na różnych etapach cyklu życia obiektu, polegająca na wstawianiu, wydobywaniu, aktualizowaniu lub modyfikowaniu informacji w BIM w celu wspierania i odzwierciedlenia roli tego interesariusza.

US National BIM Standard będzie promował wymagania biznesowe BIM z ważnymi elementami:

  • wspólna reprezentacja cyfrowa,
  • informacja zawarta w modelu może być interoperacyjna (tj. umożliwiać wymianę komputera z komputerem), oraz
  • wymiana powinna opierać się na otwartych standardach,
  • wymagania dotyczące wymiany muszą być zdolne do zdefiniowania w języku umowy.
W praktyce BIM reprezentuje wiele elementów w zależności od perspektywy:

  • Zastosowany do przedsięwzięcia. BIM reprezentuje zarządzanie informacjami - dane przekazane i udostępnione przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Odpowiednia informacja do właściwej osoby we właściwym czasie.
  • Uczestnikom przedsięwzięcia. BIM stanowi interoperacyjny proces dostarczania projektów - definiujący działanie poszczególnych zespołów i liczbę zespołów współpracujących w celu opracowania, zaprojektowania, zbudowania i obsługi obiektu.
  • Zespół projektowy. BIM reprezentuje zintegrowane rozwiązania wykorzystujące rozwiązania konstrukcyjne, które zachęcają do kreatywności, dostarczają więcej informacji zwrotnych i wzmacniają zespół.