Marzec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
   
   
Odsłon artykułów:
206775
   

Odwiedza nas 21 gości oraz 0 użytkowników.

   
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to platforma do integrowania technologii, procesów i inżynierów w celu zwiększenia efektywności w zakresie inżynierii i budownictwa.
   
1. Zajęcia z przedmiotu w r.a. 2022/2023 odbywają się w pracowniach komputerowych GIL. Do komunikacji poza pracowniami komputerowymi wykorzystujemy oprogramowanie Microsoft Teams.
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są max. dwie nieobecności. Trzy nieobecności powodują niezaliczenie przedmiotu.
3. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest  napisanie trzech sprawdzianów oraz wykonanie w wyznaczonym terminie ćwiczenia projektowego.
4. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu BIM będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
5. Sprawdzian i odbiory prac odbywają się w wyznaczonym terminie. Sprawdziany poprawkowe odbywają się na ostatnich zajęciach.
6. Przewidziany jest dodatkowy sprawdzian praktyczny dla studentów przedstawiających projekt z cechami niesamodzielności
7. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów (max. 36 punktów):
• projekt (max. 15 pkt.).  UWAGA: Oddane projektu po terminie do 7 dni: 50% uzyskanych punktów za projekt, powyżej 7 dni: 0 punktów.
• sprawdzian z podstaw BIM: 0 - 5 pkt.
• sprawdzian z modelowania 3D: 0-10 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 6 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
• sprawdzian z obliczeń konstrukcji: 0 - 6 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 3 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
8. Ocena końcowa (w sumie można otrzymać 36 pkt.):
  • 5.0 : od 33 punktów
  • 4.5 : od 30 punktów
  • 4.0 : od 27 punktów
  • 3.5 : od 23 punktów
  • 3.0 : od 20 punktów
9. Na każde zajęcia  należy zgłaszać się z  aktualnymi plikami wykonywanego projektu.

„Zgodnie z par. 11 ust. 8 Regulaminu studiów w PW na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie.”