Listopad 2021
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
   
28 Lis 2021;
08:00 - 12:00
6 zjazd
12 Gru 2021;
08:00 - 12:00
7 zjazd
19 Gru 2021;
08:00 - 12:00
8 zjazd
   
Odsłon artykułów:
163085
   

Odwiedza nas 252 gości oraz 0 użytkowników.

   
Zajęcia prowadzone w trybie zdalnym.
1. Zajęcia z przedmiotu w r.a. 2020/2021 odbywają się w trybie zdalnym. W czasie zajęć wykorzystujemy oprogramowanie Microsoft Teams (do komunikacji) oraz odpowiednie programy inżynierskie.
2. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są max. dwie nieobecności. Trzy nieobecności powodują niezaliczenie przedmiotu.
3. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest  napisanie trzech sprawdzianów oraz wykonanie w wyznaczonym terminie ćwiczenia projektowego.
4. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu BIM będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
5. Sprawdziany i odbiory prac odbywają się w wyznaczonym terminie (podanym w harmonogramie). Sprawdziany poprawkowe odbywają się w ostatnim tygodniu zajęć.
6. Przewidziany jest dodatkowy sprawdzian praktyczny dla studentów przedstawiających projekt z cechami niesamodzielności
7. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów za:
  • ćwiczenie projektowe (łącznie z obroną): 0 - 20 pkt. (projekty oddane po terminie do 7 dni: 50% punktów, powyżej 7 dni: 0 punktów)
  • sprawdzian z teorii: 0 - 20 pkt.
  • sprawdzian z modelowania 3D: 0-10 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 6 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
  • sprawdzian z obliczeń komputerowych: 0 - 6 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 3 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
8. Oceny (w sumie można otrzymać 56 pkt.):
  • 5.0: od 52 punktów
  • 4.5: od 47 punktów
  • 4.0: od 41 punktów
  • 3.5: od 36 punktów
  • 3.0: od 31 punktów
9. Prowadzący zajęcia wyrywkowo będą oceniać stan zaawansowania projektu.  Historia pliku powinna wskazywać na samodzielną i systematyczną pracę nad projektem.

„Zgodnie z par. 11 ust. 8 Regulaminu studiów w PW na rejestrowanie dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć należy uzyskać zgodę prowadzącego zajęcia. W przypadku uzyskania takiej zgody zarejestrowane materiały nie mogą być udostępniane publicznie.”
   
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to platforma do integrowania technologii, procesów i inżynierów w celu zwiększenia efektywności w zakresie inżynierii i budownictwa.