Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   
23 Sty 2022;
08:00 - 12:00
10 zjazd
   
Odsłon artykułów:
168297
   

Odwiedza nas 225 gości oraz 0 użytkowników.

   
Dokumentacja projektowa modelu 4D (poziom LOD 300) powinna być wykonana zgodnie z informacjami podawanymi na zajęciach i przekazana w formie elektronicznej.
Wszystkie pliki tworzone w czasie wykonywania projektu powinny mieć trójczłonową nazwę: Nazwisko-nralbumu-zawartosc.rozszeszenie. W nazwie pliku nie może być polskich znaków i znaków specjalnych.
Przykład: Kowalski-200333-m3.rvt, Kowalski-200333-widok3d.png, Kowalski-200333-rzut.pdf, Kowalski-200333-przekroj.rvt
Sprawozdanie z projektu powinno zawierać 6 plików:
1. Plik projektu  Revit 2020 z rozszerzeniem .rvt (nie można oddać projektu w pliku .rte) z dokumentacją na arkuszach, zestawieniami i fazami (etapami). W programie należy przygotować rzuty na wszytkich zdefiniowanych poziomach oraz przekroje: przekrój poprzeczny przez biuro, przekrój poprzeczny przez magazyn, przekrój podłużny przez cały obiekt i dwa detale.
2a. Dokumentacja 2D na dwóch arkuszach w pliku p.rvt powinna przedstawiać:
  • arkusz nr 1: rzut parteru,
  • arkusz nr 2: przekrój poprzeczny (przez biuro) i dwa detale 2D.

Dokumentacja 2D powinna zawierać charakterystyczne wymiary umożliwiające jednoznaczną identyfikację techniczną.
Dokumentacja techniczna może być uzupełniona opisami, ale tylko na arkuszach. Detale powinny być zwymiarowane.
Cała dokumentacja 2D (bez widoku 3D) powinna być umieszczona na arkuszach o formatach od A4 do A0 w zależności od wielkości modelu.

Każdy arkusz ma w dolnym prawym narożniku tabelę z danymi:
nazwa projektu, imię i nazwisko autora (modelowanie),
tytuł rysunku (arkusza) opisujący jego treść (zgodny z zawartościa arkusza i listą na stronie tytułowej),
numer rysunku (arkusza) zgodny z listą rysunków,
skala podstawowa na rysunku,
w przypadku rysunku z detalami, skala detalu powinna być podana pod opisem, np. "Detal A, skala 1:5",
data opracowania.

UWAGA:
Należy zastosować następujące skale:
rzuty, przekroje: 1:50
detale: od 1:20 do 1:5, w zależności od potrzeby

2b. Arkusz nr 3: etapy modelu. Widoki wszystkich etapów (faz) projektu.
3. Plik rastrowy .png z charakterystycznym widokiem 3D modelowanego obiektu.
4. Dwa pliki pdf stworzone jako wydruki z arkuszy (nr 1 i nr 2).
5. Plik IFC.
6. Podpisane oświadczenie o samodzielniści wykonania projektu z ewentualnymi informacjami o przyjętych uzupełnieniach (uzgodnionych zmianach) do projektu, (plik .pdf).
Innych plików proszę nie dołączać do przekazywanego sprawozdania.

Przykładowa lista plików:
Kowalski-200333-m3.rvt
Kowalski-200333-widok3d.png
Kowalski-200333-rzut.pdf
Kowalski-200333-przekroj.pdf
Kowalski-200333-m3.ifc
Kowalski-200333-oswiadczenie.pdf

Powyższe pliki, spakowane do jednego pliku programem zip (np. Kowalski-200333.zip), należy przesłać do odpowiedniego zadania w Microsoft Teams zespołu Informatyka II. Szczegóły podamy później.
   
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to platforma do integrowania technologii, procesów i inżynierów w celu zwiększenia efektywności w zakresie inżynierii i budownictwa.