Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
   
06 Cze 2023;
00:00
Zajęcia jak w piątek
09 Cze 2023;
00:00
Dzień wolny od zajęć
16 Cze 2023;
00:00
Koniec zajęć
   
Odsłon artykułów:
221118
   

Odwiedza nas 335 gości oraz 0 użytkowników.

   
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces biznesowy wspierany przez technologię.
Bez technologii proces BIM nie może działać, a bez tego procesu sama technologia ma ograniczoną wartość.
   
1. Prawidłowo wykonany i w terminie oddany projekt. W czasie zjęć będzie sprawdzany stan zaawansowania projektu.
2. Termin oddania ćwiczenia projektowego podany jest w harmonogramie zajęć. Odbiór i obrona ćwiczenia projektowego odbywa się tylko na zajęciach w sali komputerowej, w wyznaczonym terminie. Można pracę oddać wcześniej. Student prezentuje projekt osobiście na komputerze "uczelnianym". Pliki z projektem powinny być wgrane zdalnie na dysk "I:". Wymagane jest przygotowanie płyty CD ze wszystkimi plikami oraz wydrukami, całość podpisana i spięta. Warunkiem odebrania pracy jest przedstawienie oryginału tematu. Nazewnictwo plików musi być zgodne ze standardami przekazanymi na zajęciach.
3. Wymagane jest opanowanie wiedzy teoretycznej, które sprawdzane będzie w formie testu w 7. tygodniu zajęciowym w sali wykładowej. Na sprawdzian należy przyjść ze swoją grupą, z dowodem tożsamości. Sprawdzian można poprawić w 15-tym tygodniu zajęciowym. Na sprawdziany poprawkowe należy się zapisać.
4. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu modelowania 3D będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
5. Sprawdziany i odbiory prac odbywają się tylko w wyznaczonym terminie.
6. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów za:
• ćwiczenie projektowe (łącznie z obroną): 0 - 20 pkt. (oddane po terminie do 7 dni: 50% punktów, powyżej 7 dni: 0 punktów)
• sprawdzian z teorii: 0 - 20 pkt.
• sprawdzian z modelowania 3D: 0-10 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 6 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
• sprawdzian z obliczeń komputerowych: 0 - 6 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 3 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)

7. Oceny (w sumie można otrzymać 56 pkt.):

5.0: od 52 punktów
4.5: od 47 punktów
4.0: od 41 punktów
3.5: od 36 punktów
3.0: od 31 punktów

8. Ocena pracy i zachowania studenta w pracowni komputerowej oznaczana „+1”, „-1” na karcie ocen przedmiotu ma wpływ na ocenę końcową (doliczana jest do ogólnej liczby punktów).
9. Na każde zajęcia w sali komputerowej należy przynosić aktualne pliki wykonywanego projektu. Prowadzący zajęcia wyrywkowo będą oceniać stan zaawansowania projektu. Historia pliku projektowego (która będzie sprawdzana) musi zawierać daty pokrywające się z zajęciami autora. Historia pliku powinna wskazywać na samodzielną i systematyczną pracę nad projektem. Za brak aktualnego pliku na zajęciach student otrzymuje -1 pkt.
10. Na zajęcia w sali komputerowej należy przychodzić tylko ze swoją grupą.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu.
12. Korzystanie z Internetu w czasie zajęć należy ograniczyć tylko do stron (adresów) niezbędnych do realizacji przedmiotu.