Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
   
06 Cze 2023;
00:00
Zajęcia jak w piątek
09 Cze 2023;
00:00
Dzień wolny od zajęć
16 Cze 2023;
00:00
Koniec zajęć
   
Odsłon artykułów:
221110
   

Odwiedza nas 309 gości oraz 0 użytkowników.

   
Podstawą BIM jest cyfrowy model obiektu (nie mylić z modelem 3D!) na wszystkich etapach "życia" obiektu - projektowania, budowania, eksploatacji, aż do rozbiórki.
   
Dokumentacja projektowa dla modelu 3D (LOD300) i dokumentacja 2D powinny zostać przekazane w
formie papierowej i elektronicznej (dysk CD – podpisany oraz email wysłany na wskazany adres) w terminie podanym na zajęciach.
Wszystkie pliki tworzone w czasie wykonywania projektu powinny mieć trójczłonową nazwę: Nazwisko-nralbumu-zawartosc.rozszeszenie. W nazwie pliku nie może być polskich znaków.
Przykład: Kowalski-200333-model3d.rvt, Kowalski-200333-widok3d.png, Kowalski-200333-rzut.pdf, Kowalski-200333-przekroj.rvt

A. Elektroniczna część projektu powinna zawierać:
1. Plik projektu  Revit 2018 z rozszerzeniem .rvt (nie można oddać projektu w pliku .rte) z dokumentacją na arkuszach  i zestawieniami. W programie należy przygotować rzut parteru, przekrój poprzeczny przez biuro, przekrój poprzeczny przez magazyn i przekrój podłużny.
2. Dokumentacja 2D na dwóch arkuszach w pliku projektu Revit powinna przedstawiać:

arkusz nr 1: rzut parteru,
arkusz nr 2: przekrój poprzeczny (przez biuro) i dwa detale 2D,

Dokumentacja 2D powinna zawierać charakterystyczne wymiary, podane w opisie zadania projektowego, umożliwiające jednoznaczną identyfikację techniczną, z czego i jak jest zbudowany obiekt.
Dokumentacja techniczna może być uzupełniona opisami, ale tylko na arkuszach. Detale powinny być zwymiarowane.
Cała dokumentacja 2D (bez widoku 3D) powinna być umieszczona na arkuszach o formatach od A4 do A0 w zależności od wielkości modelu.

Każdy arkusz powinien zawierać w dolnym prawym narożniku tabelę z danymi:

nazwa projektu, imię i nazwisko autora (modelowanie),
tytuł rysunku (arkusza) opisujący jego treść (zgodny z zawartościa arkusza i listą na stronie tytułowej),
numer rysunku (arkusza) zgodny z listą rysunków,
skala podstawowa na rysunku,
w przypadku rysunku z detalami, skala detalu powinna być podana pod opisem, np. "Detal A, skala 1:5",
data opracowania.


UWAGA:
Należy zastosować następujące skale:
rzuty, przekroje: 1:50
detale: od 1:25 do 1:2, w zależności od potrzeby

3. Plik rastrowy .png z charakterystycznym widokiem 3D modelowanego obiektu.
4. Pliki pdf stworzone jako wydruki z arkuszy utworzonych w Revit 2019.
5. Plik IFC
6. Plik ArchiCADa (plik ten nagrywamy tylko na CD i nie wysyłamy e-mailem)
7. Plik z zestawieniami
8. Dysk CD podpisany z nagranymi wszystkimi plikami

Na dysku CD powinny być umieszczone pliki: *.rvt, *.ifc, *.pdf, *.png, ...
Przykładowa lista plików:
Kowalski-200333-m3.rvt
Kowalski-200333-widok3d.png
Kowalski-200333-rzut.pdf
Kowalski-200333-przekroj.pdf
Kowalski-200333-m3.ifc
Kowalski-200333-m3.pln
Powyższe pliki (z wyjątkiem pliku .pln), spakowane do jednego pliku programem zip, należy również wysłać, na podany na zajęciach adres, e-mailem.

B. Papierowa część projektu powinna zawierać:
Podpisane przez autora oświadczenie o samodzielnym wykonaniu projektu.
Oryginał tematu.
Informacje o projekcie: opisy przedmiotu projektu, dane, które autor musiał założyć, aby uzupełnić brakujące wymiary, informacje (jeśli nie były dostępne w wydanym temacie).
Lista plików z opisem zawartości, tworzących elektroniczną część dokumentacji.
Lista rysunków (arkuszy) wraz z tytułami, numeracją.
Dwa rysunki w formacie od A4 do A0 - w zależności od potrzeby.
Zestawienia.

Uwagi:
Przy wydruku z plików pdf należy zachować skalę podaną na rysunku.
Przygotowane pliki pdf z arkuszami do wydruku powinny zostać wydrukowane na arkuszach papieru zgodnymi z wirtualnymi wymiarami arkuszy - opcja "Faktyczny rozmiar" (Actual size).

C. Kolejność stron w teczce (najlepiej ofertówka) sprawozdania:
1. Strona tytułowa z widokiem 3D
2. Spis treści, lista plików, lista rysunków
3. Oryginał tematu projektu
4. Podpisane przez autora oświadczenie o samodzielności wykonania projektu
5. Lista plików na CD
6. Dwa rysunki
7. Zestawienia powierzchni i materiałów
8. Informacje o poprawności przekazania modelu przez fomat IFC (opcja)