Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   
23 Sty 2022;
08:00 - 12:00
10 zjazd
   
Odsłon artykułów:
168294
   

Odwiedza nas 183 gości oraz 0 użytkowników.

   
1. Wymagane jest wykonanie prawidłowo i w terminie ćwiczenia projektowego (patrz – Sprawozdanie z ćwiczenia projektowego).
2. Termin oddania ćwiczenia projektowego: 8 zajęcia. Odbiór i obrona ćwiczenia projektowego (obrona polega, między innymi, na sprawdzeniu samodzielności wykonania projektu) odbywa się tylko na zajęciach w sali komputerowej, w wyznaczonym terminie. Można pracę oddać wcześniej. Student prezentuje projekt osobiście na komputerze "uczelnianym". Pliki z projektem powinny być wgrane zdalnie na dysk "I:". Wymagane jest przygotowanie płyty CD z odpowiednimi plikami oraz wydrukami, całość podpisana i spięta. Warunkiem odebrania pracy jest przedstawienie oryginału tematu wypełnionego przez studenta.
3. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu BIM będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
4. Sprawdzian i odbiory prac odbywają się w wyznaczonym terminie. Sprawdziany poprawkowe odbywają się na ostatnich zajęciach.
5. Przewidziany jest dodatkowy sprawdzian praktyczny dla studentów przedstawiających projekt z cechami niesamodzielności
6. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów (max. 35 punktów):
• projekt (max. 15 pkt.).  UWAGA: Oddane projektu po terminie do 7 dni: 50% uzyskanych punktów za projekt, powyżej 7 dni: 0 punktów.
• kartówka z podstaw BIM: 0 - 5 pkt.
• sprawdzian z modelowania 3D: 0-10 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 6 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
• sprawdzian z obliczeń konstrukcji: 0 - 5 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 3 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
7. Ocena końcowa (w sumie można otrzymać 35 pkt.):
 • 5.0 : od 33 punktów
 • 4.5 : od 30 punktów
 • 4.0 : od 27 punktów
 • 3.5 : od 23 punktów
 • 3.0 : od 19 punktów
8. Ocena pracy i zachowania studenta w pracowni komputerowej oznaczana „+1”, „-1” na karcie ocen przedmiotu ma wpływ na ocenę końcową (doliczana jest do ogólnej liczby punktów).
9. Na każde zajęcia w sali komputerowej należy przynosić aktualne pliki wykonywanego projektu.
10. Na zajęcia w sali komputerowej należy przychodzić tylko ze swoją grupą.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są max. dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Usprawiedliwienia nieobecności należy przedłożyć na kolejnych najbliższych zajęciach.
12. Korzystanie z Internetu w czasie zajęć należy ograniczyć tylko do stron (adresów) niezbędnych do realizacji przedmiotu.
   
National Building Information Model Standard Project Committee (NBIMS-US) definiuje BIM jako:

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to cyfrowe przedstawienie fizycznej i funkcjonalnej charakterystyki obiektu. BIM jest wspólnym zasobem wiedzy dla informacji o obiekcie stanowiącym wiarygodną podstawę do podejmowania decyzji podczas jego cyklu życia; zdefiniowane jako istniejące od najwcześniejszej koncepcji do wyburzenia.

Podstawową przesłanką BIM jest współpraca różnych interesariuszy na różnych etapach cyklu życia obiektu, polegająca na wstawianiu, wydobywaniu, aktualizowaniu lub modyfikowaniu informacji w BIM w celu wspierania i odzwierciedlenia roli tego interesariusza.

US National BIM Standard będzie promował wymagania biznesowe BIM z ważnymi elementami:

 • wspólna reprezentacja cyfrowa,
 • informacja zawarta w modelu może być interoperacyjna (tj. umożliwiać wymianę komputera z komputerem), oraz
 • wymiana powinna opierać się na otwartych standardach,
 • wymagania dotyczące wymiany muszą być zdolne do zdefiniowania w języku umowy.
W praktyce BIM reprezentuje wiele elementów w zależności od perspektywy:

 • Zastosowany do przedsięwzięcia. BIM reprezentuje zarządzanie informacjami - dane przekazane i udostępnione przez wszystkich uczestników przedsięwzięcia. Odpowiednia informacja do właściwej osoby we właściwym czasie.
 • Uczestnikom przedsięwzięcia. BIM stanowi interoperacyjny proces dostarczania projektów - definiujący działanie poszczególnych zespołów i liczbę zespołów współpracujących w celu opracowania, zaprojektowania, zbudowania i obsługi obiektu.
 • Zespół projektowy. BIM reprezentuje zintegrowane rozwiązania wykorzystujące rozwiązania konstrukcyjne, które zachęcają do kreatywności, dostarczają więcej informacji zwrotnych i wzmacniają zespół.