Drukuj
Tydzień Tematyka ćwiczeń Ćwiczenia projektowe Sprawdziany
1 Informacje, regulamin, wprowadzenie do Revita, podstawowe polecenia edycji.    
2 Program Revit: generacja widoków, edycja zakresu widoku, generacja detali i edycja, przygotowania dokumentacji 2D.    
3 Wydanie projektów.
Program Revit: definicja osi i poziomów, ściany zewnętrzne.
rozpoczęcie pracy nad projektem  
4 Program Revit: stropy, ściany działowe, edycja ścian i stropów. praca nad projektem  
5 Program Revit: dach, konstrukcja dachu. praca nad projektem,  
6 Program Revit: praca nad projektem,
korekta nr 1 projektu
 
7 Program Revit: okna, drzwi, belki, słupy, fundamenty, schody. praca nad projektem Sprawdzian z teorii w s.134 GG
8 Sprawdzian z modelowania 3D.   Sprawdziany w s. komputerowej
9 Program Revit:export do pliku rastrowego praca nad projektem
korekta nr 2 projektu
 
10 Program Revit: zestawienia, eksport do formatu IFC.
Program BIM Vision: podstawy pracy, zestawienia materiałów.
praca nad projektem  
11 Program ArchiCAD: podstawy pracy, analiza modelu.
Analityczne zestawienie materiałów.
praca nad projektem  
12 Wstęp do programu Robot, obliczenia konstrukcji prętowych. oddanie projektu   
13 Wstęp do programu Robot, ćwiczenie obliczeniowe.    Ćwiczenie punktowane
14 Obrona projektu, weryfikacja samodzielności wykonania projektu. obrona  
15 Sprawdziany poprawkowe, wpisy do indeksu. termin dla poprawek Sprawdziany popr.

Korekta nr 1: model 3D obiektu (ściany zewnętrzne i wewnętrzne, stropy, dach) bez okien, drzwi słupów, belek, fundamentów
Korekta nr 2: cały projekt obiektu z plikami pdf, bez wydruków papierowych