Czerwiec 2023
P W Ś C Pt S N
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
   
06 Cze 2023;
00:00
Zajęcia jak w piątek
09 Cze 2023;
00:00
Dzień wolny od zajęć
16 Cze 2023;
00:00
Koniec zajęć
   
Odsłon artykułów:
221119
   

Odwiedza nas 342 gości oraz 0 użytkowników.

   
BIM – proces projektowania, budowy, eksploatacji i użytkowania obiektu budowlanego lub aktywów infrastruktury z wykorzystaniem obiektowo zorientowanej elektronicznej informacji.
   
1. Wymagane jest wykonanie prawidłowo i w terminie ćwiczenia projektowego (patrz – Sprawozdanie z ćwiczenia projektowego). Pracę należy przedstawić do 2 obowiązkowych korekt. Korekta ćwiczenia obejmować będzie sprawdzenie wykonanego modelu geometrycznego pod względem samodzielności, poprawności i zgodności z tematem (oryginał tematu potrzebny w czasie korekty). Pliki projektowe przedstawiane do korekty, muszą być wgrane na dysk I:
2. Termin oddania ćwiczenia projektowego: 12 zajęcia. Odbiór i obrona ćwiczenia projektowego odbywa się tylko na zajęciach w sali komputerowej, w wyznaczonym terminie – na zajęciach. Można pracę oddać wcześniej. Student prezentuje projekt osobiście na komputerze "uczelnianym". Pliki z projektem powinny być wgrane zdalnie na dysk "I:". Wymagane jest przygotowanie płyty CD ze wszystkimi plikami oraz wydrukami, całość podpisana i spięta. Warunkiem odebrania pracy jest przedstawienie oryginału tematu. Nazewnictwo plików musi być zgodne ze standardami przekazanymi na zajęciach.
3. Wymagane jest opanowanie wiedzy teoretycznej, które sprawdzane będzie w formie testu w 7. tygodniu zajęciowym w sali wykładowej. Na sprawdzian należy przyjść ze swoją grupą, z dowodem tożsamości. Sprawdzian można poprawić w 15-tym tygodniu zajęciowym. Na sprawdzian poprawkowy należy się zapisać.
4. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu BIM będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
5. Sprawdziany i odbiory prac odbywają się w wyznaczonym terminie. Nie ma dodatkowych terminów sprawdzianów i odbiorów.
6. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów za:
• ćwiczenie projektowe (łącznie z obroną): 0 - 18 pkt. (oddane po terminie do 7 dni: 50% punktów, powyżej 7 dni: 0 punktów
• korekty łącznie: 0 - 8 pkt.
• sprawdzian z teorii: 0 - 20 pkt..
• sprawdzian z modelowania: 0-10 pkt. (Wynik z testu praktycznego poniżej 6 punktów interpretujemy jako brak umiejętności studenta do samodzielnego wykonania projektu - student nie zalicza przedmiotu)
• dodatkowy sprawdzian z modelowania – dla autorów projektów z cechami niesamodzielności
• ćwiczenie obliczeniowe: 0 - 4 pkt.
7. Oceny (w sumie można otrzymać 60 pkt.):
  • 5.0: od 55 punktów
  • 4.5: od 50 punktów
  • 4.0: od 45 punktów
  • 3.5: od 40 punktów
  • 3.0: od 35 punktów
8. Ocena pracy i zachowania studenta w pracowni komputerowej (oznaczana „+1”, „-1” na karcie przedmiotu) ma wpływ na ocenę końcową (doliczana jest do ogólnej liczby punktów).
9. Na każde zajęcia w sali komputerowej należy przynosić aktualne pliki wykonywanego projektu. Prowadzący zajęcia wyrywkowo będą oceniać stan zaawansowania projektu. Historia pliku projektowego (która będzie sprawdzana) musi zawierać daty pokrywające się z zajęciami autora. Historia pliku powinna wskazywać na samodzielną i systematyczną pracę nad projektem.
10. Na zajęcia w sali komputerowej należy przychodzić tylko ze swoją grupą.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje niezaliczenie przedmiotu.
12. Korzystanie z Internetu w czasie zajęć należy ograniczyć tylko do stron (adresów) niezbędnych do realizacji przedmiotu.