Styczeń 2022
P W Ś C Pt S N
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
   
23 Sty 2022;
08:00 - 12:00
10 zjazd
   
Odsłon artykułów:
168294
   

Odwiedza nas 190 gości oraz 0 użytkowników.

   
1. Wymagane jest wykonanie prawidłowo i w terminie ćwiczenia projektowego (patrz – Sprawozdanie z ćwiczenia projektowego). Pracę należy przedstawić do 2 obowiązkowych korekt. Korekta ćwiczenia obejmować będzie sprawdzenie wykonanego modelu geometrycznego pod względem samodzielności, poprawności i zgodności z tematem (oryginał tematu potrzebny w czasie korekty). Pliki projektowe przedstawiane do korekty, muszą być  na dysk I: Zakres korekty określa prowadzący na zajęciach.
2. Termin oddania ćwiczenia projektowego: 8 zajęcia. Odbiór i obrona ćwiczenia projektowego (obrona polega, między innymi, na sprawdzeniu samodzielności wykonania projektu) odbywa się tylko na zajęciach w sali komputerowej, w wyznaczonym terminie. Można pracę oddać wcześniej. Student prezentuje projekt osobiście na komputerze "uczelnianym". Pliki z projektem powinny być wgrane zdalnie na dysk "I:". Wymagane jest przygotowanie płyty CD z wszystkimi plikami oraz wydrukami, całość podpisana i spięta. Warunkiem odebrania pracy jest przedstawienie oryginału tematu wypełnionego przez studenta.
3. Samodzielność wykonanego ćwiczenia projektowego oraz praktyczne umiejętności wykorzystywania systemu BIM będą oceniane w czasie obrony ćwiczenia projektowego i sprawdzianu praktycznego.
4. Sprawdzian i odbiory prac odbywają się w wyznaczonym terminie.
5. Dodatkowy sprawdzian praktyczny dla studentów przedstawiających projekty z cechami niesamodzielności
6. Ocena końcowa wynika z sumy otrzymanych punktów:
• projekt (max. 15 pkt.) + obrona (max. 5 pkt.) UWAGA: Oddane projektu po terminie do 7 dni: 50% uzyskanych punktów za projekt, powyżej 7 dni: 0 punktów.
• dwie korekty (łącznie): 0 - 4 pkt.
• kartówka z podstaw BIM: 0 - 5 pkt.
• sprawdzian praktyczny: 0-10 pkt. Ze sprawdzianu należy otrzymać min. 5 pkt. (warunek zaliczenia przedmiotu)
7. Ocena końcowa (w sumie można otrzymać 39 pkt.):
  • 5.0 : od 36 punktów
  • 4.5 : od 32 punktów
  • 4.0 : od 28 punktów
  • 3.5 : od 24 punktów
  • 3.0 : od 20 punktów
8. Ocena pracy i zachowania studenta w pracowni komputerowej oznaczana „+1”, „-1” na karcie ocen przedmiotu ma wpływ na ocenę końcową (doliczana jest do ogólnej liczby punktów).
9. Na każde zajęcia w sali komputerowej należy przynosić aktualne pliki wykonywanego projektu.
10. Na zajęcia w sali komputerowej należy przychodzić tylko ze swoją grupą.
11. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są max. dwie nieobecności nieusprawiedliwione. Usprawiedliwienia nieobecności należy przedłożyć na kolejnych najbliższych zajęciach.
12. Korzystanie z Internetu w czasie zajęć należy ograniczyć tylko do stron (adresów) niezbędnych do realizacji przedmiotu.
   
Modelowanie informacji o budynku (BIM) to proces biznesowy wspierany przez technologię.
Bez technologii proces BIM nie może działać, a bez tego procesu sama technologia ma ograniczoną wartość.